Pomôcky pre štúdium
Telo
predchádzajúce ďalej

Telo

Smrteľná, fyzická štruktúra z mäsa a kostí stvorená na Boží obraz, ktorá je spojená s duchom a vytvára žijúcu osobu. Fyzické telá všetkých mužov a žien budú opätovne spojené naveky so svojimi duchmi pri vzkriesení. Písma niekedy hovoria o spojenom tele a duchu ako o duši (Gen. 2:7; NaZ 88:15; Mojž. 3:7, 9, 19; Abr. 5:7).