Pomôcky pre štúdium
Duša


Duša

Písma hovoria o dušiach troma spôsobmi: 1) duchovné bytosti, v predsmrteľnosti aj po smrti (Alma 40:11–14; Abr. 3:23); 2) duch a telo spojené v smrteľnosti (NaZ 88:15; Abr. 5:7); a 3) nesmrteľná, vzkriesená osoba, ktorej duch a telo sa stali nerozlučiteľne spojenými (2. Nefi 9:13; NaZ 88:15–16).

Cena duší

Všetky osoby sú duchovnými deťmi Boha. On sa stará o každé Svoje dieťa a každé pokladá za dôležité. Pretože sú to Jeho deti, majú možnosť stať sa takými ako je On. Majú teda veľkú cenu.