Pomôcky pre štúdium
Sen
predchádzajúce ďalej

Sen

Jeden zo spôsobov, ktorým Boh zjavuje Svoju vôľu mužom a ženám na zemi. Avšak nie všetky sny sú zjavenia. Inšpirované sny sú ovocím viery.