Pomôcky pre štúdium
Usilovnosť
predchádzajúce ďalej


Usilovnosť

Stále, udatné úsilie, týkajúce sa obzvlášť služby Pánovi a poslušnosti Jeho slovu.