Pomôcky pre štúdium
Patriarcha, patriarchálny


Patriarcha, patriarchálny

Písma hovoria o dvoch druhoch patriarchov: 1) vysvätený úrad v Melchisedekovom kňazstve, niekedy nazývaný evanjelista; 2) otcovia rodiny. Vysvätení patriarchovia dávajú zvláštne požehnania spôsobilým členom Cirkvi.

Vysvätení patriarchovia

Otcovia