Pomôcky pre štúdium
Spoločenstvo
predchádzajúce ďalej

Spoločenstvo

Pre Svätých neskorších dní spoločenstvo zahŕňa ponúknutie priateľstva, služby, povzbudzovania a posilnenia druhých.