Pomôcky pre štúdium
Moc


Moc

Schopnosť niečo urobiť. Mať moc nad niekým lebo niečím znamená mať schopnosť ovládať onú osobu alebo vec alebo im prikazovať. V písmach je často moc spájaná s mocou Božou alebo mocou nebies. Často úzko súvisí s právomocou kňazstva, čo je povolenie alebo právo jednať za Boha.