Pomôcky pre štúdium
Slobodný, sloboda
predchádzajúce ďalej

Slobodný, sloboda

Moc alebo schopnosť činiť osobné rozhodnutia bez donútenia. V duchovnom význame je osoba, ktorá činí pokánie a poslúcha Božiu vôľu, oslobodená z duchovnej poroby hriechu skrze uzmierenie Ježiša Krista (Mos. 5:8).