Pomôcky pre štúdium
Józua
predchádzajúce ďalej

Józua

Starozákonný prorok a vodca, nástupca Mojžiša. Narodil sa v Egypte predtým než deti Izraela utiekli (Num. 14:26–31). On a Káléb boli medzi dvanástimi vyzvedačmi vyslanými do Kanaánu. Iba oni priniesli späť dobrú správu o tejto krajine (Num. 13:8, 16–33; 14:1–10). Jozef zomrel vo veku 110 rokov (Joz. 24:29). Józua bol veľkým príkladom oddaného proroka-bojovníka.

Kniha Józuova

Táto kniha je pomenovaná podľa Józuu, pretože on je v nej hlavnou postavou, ale nie preto, že by bol autorom. Kapitoly 1–12 opisujú dobytie Kanaánu; kapitoly 13–24 hovoria o tom, ako si izraelské kmene rozdeľovali krajinu a o Józuových záverečných radách.

Dvomi významnými veršami v knihe Józuovej sú Pánov príkaz Józuovi, aby premýšľal o písmach (Joz. 1:8) a Józuova výzva ľudu, aby bol verný Pánovi (Joz. 24:15).