Pomôcky pre štúdium
Smilstvo
predchádzajúce ďalej

Smilstvo

Nezákonný pohlavný styk medzi dvoma ľuďmi, ktorí spolu neuzatvorili manželstvo. V písmach sa tiež príležitostne používa ako symbol pre odpadlíctvo.