Pomôcky pre štúdium
Mäso
predchádzajúce ďalej

Mäso

Mäso má viacero významov: 1) Mäkké tkanivo, ktoré vytvára telá ľudí, zvierat, vtákov či rýb; 2) smrteľnosť; alebo 3) fyzická alebo telesná podstata človeka.

Telesná schránka

Smrteľnosť

Telesná podstata človeka