Pomôcky pre štúdium
Prekliatie, prekliať
predchádzajúce ďalej

Prekliatie, prekliať

V písmach znamená slovo prekliatie použitie božského zákona, ktorý pripúšťa alebo prináša súdy a ich následky na vec, osobu alebo ľud v prvom rade pre nespravodlivosť. Prekliatia sú prejavom Božej božskej lásky a spravodlivosti. Môžu byť zoslané priamo Bohom alebo vyslovené Jeho splnomocnenými služobníkmi. Niekedy sú úplné dôvody pre prekliatie známe iba Bohu. Okrem toho sa v prekliatom stave nachádzajú tí, ktorí vedome neposlúchajú Boha, a tým sa odťahujú od Ducha Pánovho.

Pán môže odňať prekliatie vďaka viere jednotlivca alebo ľudí v Ježiša Krista a poslušnosti zákonov a obradov evanjelia (Alma 23:16–18; 3. Nefi 2:14–16; ČV 1:3).

Rúhanie

Preklínať tiež znamená používať jazyk, ktorý je znesväcujúci, rúhavý alebo pohŕdavý.