Pomôcky pre štúdium
Zarahemla
predchádzajúce ďalej

Zarahemla

V Knihe Mormonovej sa Zarahemla týka 1) muža, ktorý viedol Mulekovu kolóniu, 2) mesta pomenovaného podľa neho, 3) krajiny Zarahemla alebo 4) ľudu, ktorý ho nasledoval.