Pomôcky pre štúdium
Blahoslavenstvá
predchádzajúce ďalej

Blahoslavenstvá

Učenia, ktoré Ježiš predniesol v kázni na hore, ktoré opisujú čistý a duchovný charakter (Mat. 5:3–12; Luk. 6:20–23). Blahoslavenstvá sú usporiadané takým spôsobom, že každé prehlásenie stavia na tom, ktoré mu predchádza. Úplnejší a presnejší záznam blahoslavenstiev sa nachádza v 3. Nefi 12.