Pomôcky pre štúdium
Súcit


Súcit

Súcit v písmach doslovne znamená „trpieť s niekým“. Tiež to znamená prejaviť niekomu účasť, ľútosť a milosrdenstvo.