Pomôcky pre štúdium
Rúben
predchádzajúce ďalej

Rúben

V Starom zákone najstarší syn Jákoba a Ley (Gen. 29:32; 37:21–22, 29; 42:22, 37). Aj keď bol Rúben prvorodeným, kvôli hriechu svoje prvorodenstvo stratil (Gen. 35:22; 49:3–4).

Kmeň Rúben

Jákobovo požehnanie Rúbena sa nachádza v Genesis 49:3Deuteronomium 33:6. Počet príslušníkov kmeňa sa postupne znižoval a aj keď kmeň existoval aj naďalej, stával sa politicky menej významným. Rúbenovo prvorodenstvo prešlo na Jozefa, pretože Jozef bol prvorodeným synom Jákobovej druhej manželky Ráchel (1. Kron. 5:1–2).