Pomôcky pre štúdium
Prirodzený človek


Prirodzený človek

Osoba, ktorá sa radšej rozhodla pre to, že sa nechá ovplyvňovať vášňami, prianiami, chuťami a telesnými zmyslami namiesto nabádania Ducha Svätého. Takáto osoba môže chápať hmotné veci, ale nie veci duchovné. Všetci ľudia sú telesní alebo smrteľní, kvôli pádu Adama a Evy. Každá osoba musí byť znovuzrodená skrze uzmierenie Ježiša Krista, aby prestala byť prirodzeným človekom.