Pomôcky pre štúdium
Všeobecný súhlas
predchádzajúce ďalej

Všeobecný súhlas

Zásada, skrze ktorú členovia Cirkvi vyjadrujú svoju podporu tým, ktorí sú povolaní, aby slúžili v Cirkvi, rovnako ako ďalším cirkevným rozhodnutiam, ktoré si to vyžadujú, a to zvyčajne zdvihnutím pravej ruky.

Ježiš Kristus stojí na čele Svojej Cirkvi. Skrze inšpiráciu Ducha Svätého riadi cirkevných vedúcich v dôležitých činoch a rozhodnutiach. Avšak, všetci členovia Cirkvi majú právo a výsadu vyjadriť alebo nevyjadriť podporu činom a rozhodnutiam svojich vedúcich.