Pomôcky pre štúdium
Znesvätenie


Znesvätenie

Neúcta k posvätným veciam alebo pohŕdanie nimi; obzvlášť neúcta k Božiemu menu.