Pomôcky pre štúdium
Trestať, potrestať
predchádzajúce ďalej

Trestať, potrestať

Naprávanie alebo trestanie udeľované jednotlivcom alebo skupinám, aby im pomohlo polepšiť sa alebo stať sa silnejšími.