Pomôcky pre štúdium
Žiarlivý, žiarlivosť
predchádzajúce ďalej

Žiarlivý, žiarlivosť

Byť závistlivým voči niekomu alebo obávať sa, že iný získa nejakú výhodu.