Pomôcky pre štúdium
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní
predchádzajúce ďalej

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní

Meno dané Cirkvi Kristovej v neskorších dňoch, aby bola odlíšená od Cirkvi v iných dispenzáciách (NaZ 115:3–4).