Pomôcky pre štúdium
Druhý príchod Ježiša Krista


Druhý príchod Ježiša Krista

Kristus sa na počiatku obdobia milénia vráti na zem. Táto udalosť označí koniec smrteľnej skúšky tejto zeme. Zlovoľní budú zo zeme odstránení a spravodliví budú uchopení a vyzdvihnutí v oblaku, zatiaľ čo zem bude očistená. Aj keď nikto presne nevie, kedy Kristus príde po druhýkrát, dal nám znamenia, ktoré máme očakávať a ktoré naznačujú, že sa táto doba približuje (Mat. 24; JS – M 1).