Pomôcky pre štúdium
Nový Jeruzalem


Nový Jeruzalem

Miesto, kde sa zhromaždia Svätí a kde Kristus bude osobne s nimi vládnuť počas milénia. Sion (Nový Jeruzalem) bude vybudovaný na americkom kontinente a zem bude obnovená a obdrží svoju rajskú slávu (ČV 1:10). Tiež sa týka svätého mesta, ktoré na počiatku milénia zostúpi z neba.