Pomôcky pre štúdium
Žiadostivosť
predchádzajúce ďalej

Žiadostivosť

Mať prílišnú a neprimeranú túžbu po niečom.