Pomôcky pre štúdium
Povinnosť
predchádzajúce ďalej

Povinnosť

V písmach požiadavka, úloha alebo zodpovednosť často daná Pánom alebo Jeho služobníkmi.