Pomôcky pre štúdium
Báť sa, bázeň, strach
predchádzajúce ďalej

Báť sa, bázeň, strach

Bázeň môže mať dva významy: 1) báť sa Boha znamená cítiť úctu a rešpekt pred Ním a poslúchať jeho prikázania; 2) báť sa človeka, smrteľných nebezpečenstiev, bolesti a zla znamená mať obavu z týchto vecí a desiť sa ich.

Bázeň pred Bohom

Strach z človeka