Pomôcky pre štúdium
Celestiálna sláva
predchádzajúce ďalej

Celestiálna sláva

Najvyšší z troch stupňov slávy, ktorý človek môže dosiahnuť po tomto živote. Spravodliví tu budú prebývať v prítomnosti Boha Otca a Jeho Syna, Ježiša Krista.