Pomôcky pre štúdium
Betánia
predchádzajúce ďalej

Betánia

Dedina, v ktorej Ježiš Kristus býval počas posledného týždňa Svojho smrteľného života (Mat. 21:17; Mar. 11:11). Betánia, nachádzajúca sa na juhovýchodnom svahu Olivového vrchu, bola domovom Lazára, Márie a Marty (Ján 11:1–46; 12:1).