Pomôcky pre štúdium
Nehemiáš
predchádzajúce ďalej

Nehemiáš

V Starom zákone jeden z popredných Izraelitov v Babylone (buď Lévita, alebo z kmeňa Júdu), ktorý zastával na dvore Artaxerxa úrad pohárnika, od ktorého získal kráľovské poverenie splnomocňujúce ho, aby znova postavil hradby Jeruzalema.

Kniha Nehemiáš

Táto kniha je pokračovaním knihy Ezdráš. Obsahuje správu o pokroku a problémoch na prácach v Jeruzaleme po návrate Židov z babylonského zajatia. Kapitoly 1–7 hovoria o prvej Nehemiášovej návšteve v Jeruzaleme a znovupostavení mestských hradieb napriek veľkému odporu. Kapitoly 8–10 opisujú náboženské a spoločenské reformy, ktoré sa Nehemiáš snažil zaviesť. Kapitoly 11–13 poskytujú zoznam mien tých, ktorí sú hodní a podávajú správu o zasvätení hradieb. Verše 4–31 z kapitoly 13 zaznamenávajú druhú návštevu Nehemiáša v Jeruzaleme, potom čo tam dvanásť rokov nebol.