Pomôcky pre štúdium
Dúfať, nádej
predchádzajúce ďalej

Dúfať, nádej

Spoľahlivé očakávanie zasľúbených požehnaní vyplývajúcich zo spravodlivosti a túžba po nich. Písma často hovoria o nádeji ako o očakávaní večného života skrze vieru v Ježiša Krista.