Pomôcky pre štúdium
Žalár v Liberty, Missouri (USA)
predchádzajúce ďalej

Žalár v Liberty, Missouri (USA)

Malý žalár, v ktorom bol prorok Joseph Smith a ďalší nespravodlivo uväznení od novembra 1838 do apríla 1839. Joseph v týchto zložitých podmienkach obdržal určité zjavenia, dal proroctvá a bol inšpirovaný napísať dôležitý list Svätým, ktorého časti sú obsiahnuté v Náuke a zmluvách 121–123.