Pomôcky pre štúdium
Žatva
predchádzajúce ďalej

Žatva

Písma niekedy používajú slovo žatva obrazne, aby poukázali na privádzanie ľudí do Cirkvi, ktorá je kráľovstvom Božím na zemi, alebo na čas súdu, ako napríklad na druhý príchod Ježiša Krista.