Pomôcky pre štúdium
Desiatky, desiatok
predchádzajúce ďalej

Desiatky, desiatok

Desiata časť ročného prírastku osoby daná Pánovi skrze Cirkev. Desiatkové fondy sú využívané na budovanie zborových budov a chrámov, na podporu misionárskej práce a na budovanie kráľovstva Božieho na zemi.