Pomôcky pre štúdium
Misionárska práca
predchádzajúce ďalej

Misionárska práca

Zdieľanie evanjelia Ježiša Krista slovom a príkladom.