Pomôcky pre štúdium
Plán vykúpenia
predchádzajúce ďalej

Plán vykúpenia

Plnosť evanjelia Ježiša Krista, ktorého zámerom je uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka. Zahŕňa stvorenie, pád a uzmierenie, spoločne so všetkými zákonmi, obradmi a náukami danými Bohom. Tento plán umožňuje všetkým ľuďom, aby boli povýšení a žili naveky s Bohom (2. Nefi 2; 9). Písma tiež hovoria o tomto pláne ako o pláne spásy, pláne šťastia a pláne milosrdenstva.