Pomôcky pre štúdium
Prosiť, pýtať sa, žiadať
predchádzajúce ďalej

Prosiť, pýtať sa, žiadať

Žiadať, pýtať sa alebo prosiť Boha o zvláštnu priazeň.