Pomôcky pre štúdium
Baránok Boží
predchádzajúce ďalej

Baránok Boží

Meno pre Spasiteľa, ktoré sa vzťahuje k Ježišovi ako obetnej obeti za nás.