Pomôcky pre štúdium
Járed
predchádzajúce ďalej


Járed

Vodca v Knihe Mormonovej, ktorý so svojím bratom viedol kolóniu ľudí od Babylonskej veže do zasľúbenej krajiny na západnej pologuli (Eter 1:33–2:1).