Pomôcky pre štúdium
Smrteľný, smrteľnosť
predchádzajúce ďalej

Smrteľný, smrteľnosť

Doba od narodenia po fyzickú smrť. Toto sa niekedy nazýva druhý stav.