Pomôcky pre štúdium
Cirkev Ježiša Krista
predchádzajúce ďalej

Cirkev Ježiša Krista

Organizovaná skupina veriacich, ktorí na seba vzali meno Ježiša Krista skrze krst a konfirmáciu. Aby to bola pravá Cirkev, musí to byť Pánova Cirkev; musí mať Jeho právomoc, učenia, zákony, obrady a meno; musí byť riadená Ním, skrze zástupcov, ktorých On určil,