Pomôcky pre štúdium
Woodruff, Wilford
predchádzajúce ďalej

Woodruff, Wilford

Štvrtý prezident Cirkvi po znovuzriadení evanjelia prostredníctvom Proroka Josepha Smitha. Narodil sa v roku 1807 a zomrel v roku 1898.