Pomôcky pre štúdium
Partridge, Edward
predchádzajúce ďalej

Partridge, Edward

Jeden z prvých členov a vedúcich Cirkvi po jej znovuzriadení v novodobých dejinách. Edward Partridge slúžil ako prvý biskup Cirkvi (NaZ 36; 41:9–11; 42:10; 51:1–18; 115; 124:19).