Pomôcky pre štúdium
Bábel, Babylon
predchádzajúce ďalej

Bábel, Babylon

Hlavné mesto Babylónie.

Bábel bol založený Nimródom a bol jedným z najstarších miest Mezopotámie, alebo Šineáru (Gen. 10:8–10). V dobe, kedy ľudia stavali babylonskú vežu, Pán zmiatol jazyky (Gen. 11:1–9; Eter 1:3–5, 33–35). Babylon sa neskôr stal Nebúkadnecarovým hlavným mestom. Postavil obrovské mesto, ktorého rozvaliny pretrvávajú dodnes. Babylon sa stal veľmi zlovoľným mestom a od tej doby symbolizuje zlovoľnosť sveta.