Pomôcky pre štúdium
Márnivý, márnosť
predchádzajúce ďalej

Márnivý, márnosť

Faloš alebo podvod; pýcha. Výrazy márnivýmárnosť môžu tiež znamenať prázdny a bez hodnoty.