Pomôcky pre štúdium
Rigdon, Sidney
predchádzajúce ďalej

Rigdon, Sidney

Jeden z prvých obrátených a vedúci v znovuzriadenej Cirkvi v rokoch 1830 až 1840. Sidney Rigdon slúžil po určitú dobu ako prvý radca Josepha Smitha v Prvom predsedníctve Cirkvi (NaZ 35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23; 90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Neskôr odpadol a v septembri 1844 bol exkomunikovaný.