Pomôcky pre štúdium
Slovo múdrosti
predchádzajúce ďalej

Slovo múdrosti

Zdravotný zákon zjavený Pánom pre fyzický a duchovný prospech Svätých (NaZ 89). Všeobecne sa o ňom hovorí ako o Slove múdrosti. Pán vždy učil Svojich nasledovníkov zdravotné zásady. Pán zjavil Josephovi Smithovi, ktoré druhy potravín máme jesť a ktorým sa máme vyhýbať, spolu s prísľubom časných a duchovných požehnaní za poslušnosť Slova múdrosti.