Pomôcky pre štúdium
Proroctvo, prorokovať
predchádzajúce ďalej

Proroctvo, prorokovať

Proroctvo tvoria božsky inšpirované slová alebo spisy, ktoré nejaká osoba dostáva skrze zjavenie od Ducha Svätého. Svedectvo o Ježišovi je duchom proroctva (Zjav. 19:10). Proroctvo sa môže týkať minulosti, prítomnosti alebo budúcnosti. Keď nejaká osoba prorokuje, potom hovorí alebo píše to, čo Boh chce, aby vedela pre jej vlastné dobro alebo dobro iných. Jednotlivci môžu obdržať proroctvo alebo zjavenie pre svoj vlastný život.