Pomôcky pre štúdium
Jeruzalem
predchádzajúce ďalej

Jeruzalem

Mesto nachádzajúce sa v súčasnom Izraeli. Je to najvýznamnejšie mesto v biblických dejinách. V tomto meste je niekoľko najposvätnejších miest pre kresťanov, židov a moslimov a sú pravidelne navštevované mnohými vernými veriacimi. Často sa o ňom hovorí ako o svätom meste.

Jeruzalem, kedysi známy ako Sálem (Gen. 14:18; Ž 76:2), bol jebúsejským mestom až do doby, kedy ho dobyl Dávid (Joz. 10:1; 15:8; 2. Sam. 5:6–7), ktorý z neho učinil svoje hlavné mesto. Do tej doby slúžilo hlavne ako horská pevnosť, nachádzajúca sa asi 800 metrov nad hladinou mora. S výnimkou severu ho na všetkých stranách obklopujú hlboké údolia.

Kráľ Dávid počas svojej vlády v Jeruzaleme prebýval v drevenom paláci. Avšak počas Šalamúnovej vlády ľud vykonal veľa vecí, aby mesto skrášlili, vrátane postavenia kráľovského paláca a chrámu.

Potom čo sa kráľovstvo rozdelilo na izraelské a judské, zostal Jeruzalem hlavným mestom Júdu. Často ho napádali útočiace vojská (1. Kr. 14:25; 2. Kr. 14:13; 16:5; 18–19; 24:10; 25). Za Chizkiju sa Jeruzalem stal strediskom náboženského uctievania, ale bol čiastočne zničený v rokoch 320 pred Kr.; 168 pred Kr.; a 65 pred Kr. Herodes znova postavil hradby a chrám, ale v roku 70 po Kr. ho Rimania úplne zničili.