Pomôcky pre štúdium
Ústava
predchádzajúce ďalej

Ústava

„Ústava“ v Náuke a zmluvách sa týka Ústavy Spojených štátov amerických, ktorá bola božsky inšpirovaná, aby pripravila cestu pre znovuzriadenie evanjelia.